top of page
  • Cúrsa Gaeilge - Meánrang (Fuílleach)

Cúrsa Gaeilge - Meánrang (Fuílleach)

€200.00Price

Costas iomlán cúrsa Meánrang 1 €300 (Éarlais €150 agus Fuílleach €150)

Costas iomlán cúrsa Meánrang 2 & 3 €350 (Éarlais €150 agus Fuílleach €200)

*Ní chlúdaíonn an táille seo ach spás sna ranganna, socruithe eile ar nós taisteal agus lóistín le socrú ag gach duine dóibh féin*

Ceannaigh an táirge seo leis an táille iomlán don chúrsa a íoc. Tá an fuílleach ag teastáil ar a dhearnas ar an Déardaoin ROIMH a thosaíonn do chúrsa.

 

Is cúrsa é seo a bheidh feiliúnach don fhoghlaimeoir a bhfuil Gaeilge réasúnta maith acu (duine atá in ann comhrá bunúsach a dhéanamh, ach a bhfuil easpa misnigh acu i leith na teanga, nó duine a mbíodh Gaeilge mhaith acu uair amháin ach nár úsáid an teanga le tamall fada. Díreofar sa chúrsa seo ar chleachtaí cumarsáide, ar chleachtaí éisteachta, ar chruinneas na Gaeilge agus ar an saibhreas teanga.

    bottom of page