top of page
  • Cúrsa Gaeilge - Meánrang

Cúrsa Gaeilge - Meánrang

€350.00Price

Molaimid duit lóistín a fháil sula n-áirithíonn tú do chúrsa, mar is féidir teorainn a bheith le lóistín ag amanna áirithe ar an oileán.

 

Costas iomlán Cúrsa Meánrang 1 €300 (Éarlais €150 agus Fuílleach €150)

Costas iomlán Cúrsa Meánrang 2 & 3 €350 (Éarlais €150 agus Fuílleach €200)

*Ní chlúdaíonn an táille seo ach spás sna ranganna, socruithe eile ar nós taisteal agus lóistín le socrú ag gach duine dóibh féin*

Tá spásanna teoranta, mar sin ceannaigh an táirge seo le spás a chuir in áireamh!

 

Cur síos ar an gcúrsa

Is cúrsa é seo a bheidh feiliúnach don fhoghlaimeoir a bhfuil Gaeilge réasúnta maith acu (duine atá in ann comhrá bunúsach a dhéanamh, ach a bhfuil easpa misnigh acu i leith na teanga, nó duine a mbíodh Gaeilge mhaith acu uair amháin ach nár úsáid an teanga le tamall fada. Díreofar sa chúrsa seo ar chleachtaí cumarsáide, ar chleachtaí éisteachta, ar chruinneas na Gaeilge agus ar an saibhreas teanga.

    bottom of page