top of page
  • Cúrsa Gaeilge - Bunrang (Fuílleach)

Cúrsa Gaeilge - Bunrang (Fuílleach)

€200.00Price

Costas iomlán an chúrsa €350 (Éarlais €150 agus Fuílleach €200)

*Ní chlúdaíonn an táille seo ach spás sna ranganna, socruithe eile ar nós taisteal agus lóistín le socrú ag gach duine dóibh féin*

Ceannaigh an táirge seo leis an táille iomlán don chúrsa a íoc. Tá an fuílleach ag teastáil ar a dhearnas ar an Déardaoin ROIMH a thosaíonn do chúrsa. 

 

Is cúrsa é seo a bheidh feiliúnach don fhoghlaimeoir a bhfuil fíorbheagán taithí acu leis an teanga; scoláire nach ndearna staidéar ar an nGaeilge sa bhunscoil in Éirinn cur i gcás, nó duine a bhfuil cúpla focal acu ach nach bhfuil ar a gcumas mórán abairtí a chur le chéile fós. Díreofar sa chúrsa seo ar fhrásaí coitianta ar féidir a úsáid go laethúil, ar stór focal agus ar chleachtaí cainte i measc ábhar eile.

    bottom of page